Спонсор на сайта

Зарибителен магазин

Излети

Галерия

Туризъм

Песента "Янтра"

Изкуствени мухи

Видове риби
Речен кефал (Leuciscus cephalus)

Речен кефал Представител на семейство шаранови, речния кефал е много красива риба. Тялото му е издължено, цилиндрично, при трофейните екземпляри - разширено в гръбно-коремната област ...

 
Щука (Esox lucius)

Щука Този едър, силен и борбен хищник е търсен и ценен трофей сред въдичарите през всеки годишен сезон. В България обитава река Дунав, долните течения на притоците й, главните канали на напоителните системи в Дунавската равнина, стари речни корита ...

 
Бяла риба (Stizostedion lucioperca)

Бяла риба Бялата риба е най-едрият представител на семейство Костурови. В различните части на страната е известен още и с името смадок, сулка или якбалък. Максималните размери, до които достига у нас са около 130 см дължина и 12-15 кг тегло.

 
Костур (Perca fluviatilis)

КостурОбитава река Дунав, средните и долните течения на по-големите реки, крайморските езера, старите корита на реките и повечето наши язовири. В днешно време почти няма водоем в страната, в който костурът да не е разселен ...

 
Распер (Aspius aspius)

РасперРасперът е една от най-бързите сладководни риби в нашите големи реки. По бързина може да си съперничи единствено със пъстървата, а за капризите му и за неговата предпазливост може да ви разкаже всеки опитен спинингист ...

 
Балканска пъстърва (Salmo trutta fario)

Балканска пъстърваТази риба с право може да бъде наречена царицата на планинските езера и реки. Тялото и е стройно, издължено и слабо сплеснато отстрани. Цветът на рибата зависи от годишният сезон, средата която обитава и от храната, която приема ...

 
Американска /дъгова/ пъстърва (Salmo gairdneri irideus)

Американска /дъгова/ пъстърваТялото на тази красива риба е източено, леко странично сплескано, отгоре е тъмнозелена, а по корема - сребриста. Отличава се от балканката по това, че няма по тялото си червени и оранжеви точки ...

 


© 2004 - 2011 Iantra.com. Всички права запазени. Правила за ползване.