Спонсор на сайта

Зарибителен магазин

Излети

Галерия

Туризъм

Песента "Янтра"

Изкуствени мухи

Пещера 'Орлова Чука'

Пещера 'Орлова Чука' - пътна картасело Пепелина, община Две Могили, Русенска област

GPS - Паркинг: 43o35.665N 025o57.537E

GPS- Вход на пещерата: 43o35.596N 025o57.606E

Българска Федерация по Спелеология N: 0103

Обща дължина: 13 437 м (втора по дължина в България)

Денивелация: 45 м

Дължина на осветения туристически маршрут: 870 м

Работно време: всеки ден от 9:00 до 17:00

Вход: 4 лв / възрастен; 2 лв / дете

Телефон за контакти: 0888 619469

Поглед от входа на пещерата към долината на река Черни Лом Карта на пещера 'Орлова Чука' Пещера 'Орлова Чука'

Пещера 'Орлова Чука' Пещера 'Орлова Чука' Пещера 'Орлова Чука'

Пещера 'Орлова Чука' Пещера 'Орлова Чука' Пещера 'Орлова Чука'

Снимки: Iantra.com

 
© 2004 - 2011 Iantra.com. Всички права запазени. Правила за ползване.